1 GÓI- Miếng dán trắng răng Crest 3D White – CHÍNH HÃNG
0 (0)

49.000 

🟢𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 rất 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡: 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝟒-𝟔 𝐭𝐨̂𝐧𝐠. 𝐃𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀ 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝟑-𝟒 𝐧𝐚̆𝐦

1️⃣ Siêu trắng – 40% HYDROGEN – hoạt chất làm trắng răng 2️⃣ 1 hour – 37% HYDROGEN – hoạt chất làm trắng răng 3️⃣ Flexfit (mẫu mới) – 14% HYDROGEN – hoạt chất làm trắng răng 4️⃣ Crest Supreme Professional- là miếng dán làm trắng mạnh với 14% HYDROGEN – hoạt chất làm trắng răng. Là dòng sản phẩm chuyên sử dụng trong nha khoa trên khắp hoa kỳ.

🟢 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠: 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝟑-𝟓 𝐭𝐨̂𝐧𝐠. 𝐃𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀ 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝟑-𝟒 𝐧𝐚̆𝐦

1️⃣Vivid – 12% HYDROGEN – hoạt chất làm trắng răng 2️⃣Sensitive (Gentle Doux mới)- 12% HYDROGEN – hoạt chất làm trắng răng 3️⃣Noticeably – 10% HYDROGEN – hoạt chất làm trắng răng 4️⃣Professional effect – 10% HYDROGEN – hoạt chất làm trắng răng 4️⃣Glamorous – 10% HYDROGEN – hoạt chất làm trắng răng

🟢 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡-𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣𝐲 𝐜𝐚̉𝐦: 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝟐-𝟒 𝐭𝐨̂𝐧𝐠. 𝐃𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀ 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝟑-𝟒 𝐧𝐚̆𝐦 1️⃣ Gentle Routine 2️⃣ Classic Routine

1 GÓI- Miếng dán trắng răng Crest 3D White – CHÍNH HÃNG
0 (0)

49.000