(100g) bánh tráng trộn sa tế đậu phộng rang hành phi nước sốt me tép khô bơ tắc khó bò khô mực…shopnamdung
0 (0)

10.000 

Bánh tráng trộn khô bò khô mực hành phi đậu phộng (lạc) muối đặc biệt nước sốt me bơ tép khô. Tất cả bạn trộn đều với nhau muốn ăn ngon hơn bạn cho một ít xoài bào sợi cắt quả tắc vật vào chỗ thêm trt cút. Bạn có món ăn ngon miệng hơn.

(100g) bánh tráng trộn sa tế đậu phộng rang hành phi nước sốt me tép khô bơ tắc khó bò khô mực…shopnamdung
0 (0)

10.000