#28|🔵$31-Đèn Led RGB Ulanzi VL120,hổ trợ ánh sáng Video Camera Studio,3100 mAh,DSLR,2500-9000k