#31|🟣$10-Thước đo Laser MileSeey Mini X5 S6,Thước Đo Chuyên Nghiệp,Khoảng Cách 100m #measures #tape