Da Heo Chiên Giòn – Tóp Mỡ Chiên Giòn Sốt Mắm Hành – Mắm Tỏi – Bánh Tóp Mỡ – Ba Rọi Tứ Xuyên – Da Gà – Chân Gà Giòn
0 (0)

42.000 

Da Heo Chiên Giòn – Tóp Mỡ Chiên Giòn Sốt Mắm Hành – Mắm Tỏi – Bánh Tóp Mỡ – Ba Rọi Tứ Xuyên – Da Gà – Chân Gà Giòn
0 (0)

42.000