Túi bóng khí – Túi nilong lót bóng khí xốp hơi ship gửi hàng, gói hàng, đóng hàng an toàn
0 (0)

1.000 

🚫 Kích cỡ: Túi nilong trắng: bên ngoài túi nilong + 4cm phần gấp mép miệng túi

– 11x11cm – 11x15cm – 12x18cm – 14x16cm – 16x16cm – 15x18cm – 13x21cm – 15x23cm – 18x23cm – 22x25cm (ib shop) – 20x30cm (ib) – 26x30cm (ib) – 29x36cm (ib) – 35x38cm (ib)
LINK MUA HÀ NỘI :
https://shorten.asia/RmTvcEEt

Túi bóng khí – Túi nilong lót bóng khí xốp hơi ship gửi hàng, gói hàng, đóng hàng an toàn
0 (0)

1.000