HD16 – Hoa Hồng Ecuador xanh
0 (0)

2.100.000 

Ý nghĩa chính của hoa hồng Ecuador là một tình yêu bất diệt, thuỷ chung, trọn đời trọn kiếp và mãi không bao giờ nhạt phai. Dành tặng loài hoa này cho người ấy, bạn sẽ dành được “một đêm tuyệt vời” với những bản giao hưởng tình yêu hạnh phúc, nồng nàn và rực cháy

Sản Phẩm Gồm Có:

-15 Hồng Ecuador xanh

-Tai lừa

-baby

HD16 – Hoa Hồng Ecuador xanh
0 (0)

2.100.000